Tarihçe

31 Mayıs 2024

Tarihçe

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, ülkemizin Bulgaristan'a açılan gümrük kapısı konumunda 1930 yılında sınır karakolu olarak kurulmuş, Avrupa ülkeleriyle ticari ilişkilerimizin gelişmesi, karşılıklı turizm faaliyetlerinin artması ve yurtdışında çalışan işçi sayısında meydana gelen artışlara paralel olarak, 1974 yılında Edirne Gümrükleri Başmüdürlüğüne dönüştürülmüştür. 22.07.2003 tarihli, 2003/5932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gümrük Başmüdürlükleri ve Gümrük Muhafaza Başmüdürlükleri birleştirildiğinden, bu tarihten itibaren Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü olarak faaliyetine devam etmiştir. 22.12.2011 tarihine kadar Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü adıyla hizmet verirken, 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, 27 Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle değişik 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 465inci maddesine istinaden 18.02.2019 tarih ve 29 sayılı Bakanlık Onayı çerçevesinde mülga Ekonomi Bakanlığı ile mülga Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı taşra kuruluşları birleştirilerek Bakanlığımız taşra teşkilatı kurulmuş olup,Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü olarak yeniden yapılandırılmıştır.11.01.2022 tarihli 31716 sayılı R.G yayımlanan TİCARET BAKANLIĞI Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmeliği ile yeniden düzenleme yapılmıştır.

Bölge Müdürlüğümüze bağlı 14 Şube Müdürlüğü, 8 Gümrük Müdürlüğü, (Havsa Gümrük Müdürlüğü henüz faaliyete geçmemiştir. 2 Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü ile Edirne Personel Müdürlüğü, Edirne Ürün Güvenliği Denetimleri Müdürlüğü, Edirne Hukuk Hizmetleri Müdürlüğü ve Tasfiye İşletme Müdürlüğü bulunmaktadır.

Bölge Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren Kapıkule Gümrük Sahası dışında, Edirne bölgesinde; Hamzabeyli, İpsala, Pazarkule ve Uzunköprü gümrük kapıları, Kırklareli bölgesinde ise; Dereköy Gümrük  Kapısı bulunmaktadır.1930'lı Yıllar


1950'li Yıllar


1970'li Yıllar1980'li Yıllar

2019 Modernizasyonu Öncesi


2020 Modernizasyon Sonrası(Mevcut Durum)