Hedeflerimiz ve İlkelerimiz

Hedeflerimiz ve İlkelerimiz

21 Ağustos 2019

HEDEFLERİMİZ VE İLKELERİMİZ

1-  %100 GÜVEN DUYULAN BİR KAMU İDARESİ OLMAK

Faaliyetleri, aldığı kararları ve uygulamalarıyla  %100 güven duyulan bir Kamu İdaresi Olmak. Yapılan faaliyetler muhataplarının ne kadar istemediği uygulamalar da olsa, yapılanın hukuka ve adalete uygun olduğunun tartışmasız olarak tüm taraflar tarafından kabul edildiği bir hizmeti üreten Kamu İdaresi olabilmek en büyük hedefimizdir.

  2- HİZMET KALİTESİNİ HER YIL ARTTIRAN KAMU İDARESİ OLMAK

Hizmetten yararlananların bu hizmetten daha  hızlı, daha kaliteli, aracısız, ücretsiz  ve adaletli olarak yararlanabilmesi için gerekenlerin gecikmeksizin yapıldığı bir kamu idaresi olmak.Günümüzün bilgi teknolojileri imkanlar çerçevesinde takip edilecek ve işlemlerin her aşamasına yansıtılmaya çalışmak.

3- ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIM

Hizmet üretirken, zaman zaman farklı, birbiriyle çatışan talepler için karar verirken, talepleri ve çözülmez gibi görünen talepleri ortada bırakmak yerine, problemlere çözüm odaklı yaklaşarak en azından haklı çoğunluğun hizmetten faydalanmasını sağlayabilmek.

4- KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE “SIFIR” KAÇAKÇILIK HEDEFİNE ULAŞMAK

Konusunda uzman personelimizin gayretli çalışmaları ve günümüzün en gelişmiş teknik cihaz ve sistem ve aletlerini etkin kullanarak caydırıcılığı %100 olan bir kamu idaresi olarak Kaçakçılık yapmak isteyenlerin bundan vazgeçtiği, dolayısıyla “Sıfır” kaçakçılık ve “sıfır” yakalamanın olduğu bir Gümrük İdaresi olmak.  

5- KOLAY VE GÜVENLİ TİCARET

Ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı bir ülkenin Gümrük İdaresi olarak, gerekenleri tam anlamıyla uygulamaya koyabilmek. Bir yandan gümrük ve dış ticaret mevzuatının yaptırımlarını tam ve eksiksiz uygularken, diğer taraftan bu uygulamalar dolayısıyla hukuka uygun ticaretin ve taleplerin engellenmediği ve önünün açıldığı bir idare olabilmek.

 6- SAMİMİ OLMAK

Yürürlükteki mevzuatı veya kuralları hizmet alanlara uygularken veya bu kuralları hizmet veren personeline uygulatırken SAMİMİ olmak gerekir. Yani, fiilen uygulanması mümkün olmayan eski veya yürürlükten kaldırılması gereken mevzuat hükümlerini dayatmak veya bu kuralları uygulamadığı halde uyguluyormuş gibi yapmak yerine, bu kuralların uygulanabilir, gerçekçi ve hukuka uygun yeni kurallarla değiştirilmesi için gecikmeksizin var gücüyle çalışmak. 

7- YENİ FİKİRLERE AÇIK OLMAK (İNOVASYON)

“Değişmeyen tek şey değişim” özdeyişinden hareketle, hizmet kalitesinin sürekli daha iyi ve hizmet alan odaklı yapılabilmesi için sürekli kendisini yenileyen, gelişen, parlak fikirlere açık, başka bir deyişle, ilerlemek için inovasyon diyen bir idare olabilmek.

8-ŞEFFAF, OBJEKTİF,  HESAP VEREBİLİR BİR İDARE OLMAK

Hizmet üretirken, Kamuya karşı her zaman objektif kararlar verdiğini gösterebilmek için, faaliyetlerinin hizmet alanlar ve hizmet almak isteyenler tarafından rahatlıkla takip edilebilir, ölçülebilir, denetlenebilir ve hesap verilebilir olması, dolayısıyla tüm faaliyetlerin bu ilkeler doğrultusunda tanzim edilerek kurumsal hale getirilmesi gerekmektedir.

9-KURUM İMAJINI GÜÇLENDİRMEK

Hizmetten yararlananların memnuniyetinin daha da artırılması ve daha az maliyetle daha çok hizmet üretebilmek için kurum imajımızın güçlü olması büyük katkı sağlayacaktır. Şöyle ki;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personeli Kılık Kıyafet Yönetmeliği ile belirlenen ve dağıtımı yapılan kıyafetler Bölge Müdürlüğümüz personeli tarafından giyilmeye başlanılmıştır.

Basın ve medya ile doğrudan, samimi ilişkiler kurularak doğru bilgi alış verişi başlatılmış olup, bunu devam ettirmek gerekmektedir.

Hizmet içi eğitimlere ağırlık verilerek Kurum kültürüne dolayısıyla da imajına katkı sağlanacaktır.