Yurt Dışından Gelecek Yolcularımızın Dikkatine

Yurt Dışından Gelecek Yolcularımızın Dikkatine

01.09.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9119 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı gereğince;

1- Yurt dışında emekli olan vatandaşlarımızdan 185 gün şartı aranmaz:
Yurt dışında emekli olan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının emeklilik tarihinden sonra Türkiye’ye ilk defa getirecekleri taşıtları için Türkiye’ye son giriş tarihinden geriye doğru bir yılda en az yüzseksenbeş gün Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunma koşulu aranılmaz.

ÖRNEK :
01.01.2015 tarihinde yurt dışında emekli olan bir Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı emekli olduktan sonra bu tarihte Türkiye’ye giriş yapmıştır. Bu kişi 28.09.2016 tarihinde yurt dışına çıkarak 30.09.2016 tarihinde aracı ile birlikte Türkiye’ye gelmesi halinde, yurtdışında yerleşik olmadığı halde, aracını 30.09.2018 tarihine kadar geçici ithalat kapsamında Türkiye’ye sokabilir.

2-  Süresinin tamamını kullanmadan yurt dışına çıkan emekli vatandaşlarımız hakkında yapılan düzenleme:
Sürelerinin tamamını kullanmadan, taşıtıyla Türkiye’den çıkan emeklilerin, izin süresi içinde olmak koşuluyla, izinden kalan sürelerini kullanmak üzere taşıtıyla yeniden Türkiye’ye girişlerinde, bir yılda en az yüzseksenbeş gün Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunma koşulu aranmaz.

ÖRNEK :
01.09.2016 tarihinde aracı ile Türkiye’ye giriş yapan yurt dışında emekli Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı’na aracı için 01.09.2018 tarihine kadar geçici ithalat kapsamında izin verilmiştir. Bu kişi 01.02.2017 tarihinde aracı ile birlikte yurt dışına çıktıktan sonra 01.03.2017 tarihinde tekrar aracı ile birlikte Türkiye’ye giriş yaparsa bir yılda en az yüzseksenbeş gün Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunma koşulu aranmaksızın 01.10.2018 tarihine kadar izin verilir.

3- Süresi bulunmayan kişilere ilişkin düzenleme:
Türkiye’de kalış süresinin tamamının kullanılmış veya yerleşim yeri şartını sağlamayan; Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde yerleşik kişilerin ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı olan kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına yılda bir kez olmak üzere bir ay süre ile geçici ithalat izni verilir.

ÖRNEK :
Aracının Türkiye’de kalma süresi 01.01.2017 tarihinde sona eren Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde yerleşik bir kişi, bu tarihte aracı ile birlikte yurt dışına çıkıp, yine aracı ile birlikte 01.02.2017 tarihinde Türkiye’ye gelir ise yılda bir kez olmak şartıyla 01.03.2017 tarihine kadar aracını Türkiye’ye sokabilir.

4 - Yolcu beraberi eşya muafiyeti uygulamasında 3 gün yurt dışında kalma şartı kaldırılmıştır:
01.09.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9117 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince; Türkiye’ye giriş yapan yolcular, yolcu beraberi eşya muafiyetinden bir ay içerisinde en fazla 10 defa yararlanabileceklerdir.