Türkiye'ye Yabancı Plakalı Taşıtla Giriş Yapacaklar İçin Süre Hesaplama Uygulaması

Türkiye'ye Yabancı Plakalı Taşıtla Giriş Yapacaklar İçin Süre Hesaplama Uygulaması

Bilindiği üzere Yurtdışından ülkemize, kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtları ile giriş yapılabilmesi için Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren geriye doğru son 1 yıl içinde kesintili veya kesintisiz toplam 185 gün yurtdışında kalınması gerekmektedir.

Söz konusu sürenin daha kolay hesaplanabilmesi amacıyla Bölge Müdürlüğümüzce “Süre Hesabı” uygulaması geliştirilmiş olup, bu uygulama ile kullanıcı tarafından Türkiye’de kalınan tarihler girilmek suretiyle yurtdışında kalınan süreler hesaplanmakta ve kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı araç getirme hakkı bulunup bulunmadığı sorgulanabilmektedir.

Ayrıca kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı bir aracın, Türkiye’ye giriş çıkış yaptığı tarihler uygulamaya girildiği takdirde söz konusu aracın Türkiye’ye getirilip getirilemeyeceği de sorgulanabilmektedir.
Uygulamaya gitmek için tıklayın :

Link : http://trakya.ticaret.gov.tr/arac-getirme- hakki-sure- hesaplama